ernads: Fenic (Default)
שמים
יגאל בשן
מילים ולחן: יגאל בשן


כאן השמים הם שלי
כאן אני מרגיש כמו שאני
רוצה לחיות, רוצה להיות
בין התקוות שמשתנות
כאן השמים הם שלי

כאן סיפרתי את סיפור חיי
כאן אני נושם את אוהביי
להתאכזב, להתעצב
ולנצח כל כאב
כאן סיפרתי את סיפור חיי

Read more... )

Never fails to make me cry. Especially the words "I'l overcome any pain" touch something very deep in me.
ernads: Fenic (Default)
Concert report will follow later, or tomorrow maybe, when I'm not under Conentra effects. Better be safe than sorry.

However, I do want to share one song, the one I loved the most, from the show yesterday: It's called "my child" and it could have been written about my mother, god.

First the Youtube link:

a href="https://www.youtube.com/watch?v=sqiBja687mk">"Maya Isacowitz - My Child

And now lyrics:

My mama told me I should beware:

“I’ll tell you a story about mean people,

Who take use of innocent girls

Don’t mean to scare you, but be careful”

“Maybe think twice before you walk alone

Call somebody to take you home”


“Look over your shoulder when you go that way

This world might take you to a bad bad place”

text )

Empathise mine
ernads: beauty (Bird of paradise)
About the Mashina part I will elaborate tomorrow.

This was a Benefit show for Autistic children, and the organizations that support them and work for them. So, before Yuval and the rest of the boys came up, we've had several Autistic teens preform for us - and I cried like whoa there. And I was not alone. I don't think any song that the Meshinas did was as touching as those two songs.

Here is the one I enjoyed the most;

הכל פתוח (נעמי שמר)


ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן, זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים

ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן, זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים. of
כל עוד אנחנו כאן שרים.


There is more to the song, but the main point is this - this is a song of hope, of joy, of victory. And it was sung by those children who had overcome so much. To sing in front of 6000 people...communicate...whoa.

my own spirt rose in respong, and I thought than that I, as well, can do everything as long as I can sing, and that the mood will be better tomorrow, because tomorrow is fresh and everything is open yet...and there is hope.

For Liz

Apr. 22nd, 2015 02:25 pm
ernads: an empty room (an empty room)
I would like to share with you the story of a young girl.

She was born in Russia, but immigrated to Israel in 1990, along with her parents and older sister, Marina. The family chose to relocate to Haifa, the pretty coastal city where I grew up and lived till I left for the Army.

Liz studied in a Gifted Children class in one of the better schools in Haifa. She had multiply talents, among those a love and a gift for acting and singing - she had a remarkable voice

She was a beautiful girl, with long, black hair, vivid green eyes and pale smooth skin. On account of the above, she was nicknamed by her friends as Snow white.

Liz was an intelligent and generous child. Her friendly,outgoing nature and joy of life enchant everyone around her; including myself.

I've come to know her very well, since Marina, her sister,had became my best friend. We sat together at school, met at her house twice a week, and did a lot of things together. (We never met at my home because of my parents).

Since Marina and Liz were very close (Marina worshiped her, almost) I got to see Liz a whole lot. She had became an adopted little sister of mine, the littler sister I dreamed of having. I adored her. it was so much fun to see her grow into a beautiful teenage girl. When she was 16 we were talking, she and I like per-grad friends. She had so much depth to her, and her understanding was beyond her years to a great degree.

The second Intifada had started. Haifa had sustained several massive suicide bombings, each claiming dozen of life. Whole families killed together. Each time I saw the Breaking New - suicide attack in Haifa" I broke down and cried bitterly, saying "Why why why" and making the phone list round - the long, heartbreaking, terrifying round - of calls, trying to reach all my family members and friends. Trying to verify that everyone's OK and alive.

And than one day, on 05.03.2003, I get a phonecall from a frantic and crying Marina. She is informing me that there was an attack on bus number 37. Dozens of school children were on the bus (It lead to her school). And they can't reach her, she is not answering.

After 24 hours of searching through the hospitals, we were informed that she was killed. She sat right near the bomber. There was nothing to bury.

I took it hard. I took many month to recover. Marina never did. She left the country and broke contact with me, telling me I'm too close to it, she can'ts stand it. I've later spoke with another close friend who told me she had done the same with him.

So, I've lost them both.

A month before she was murdered, Marina was married. Liz sang in her wedding a song for her, as a wedding gift for her adored sister. I wish to share that song with you, as well as her pictures.

Liz at age 17

And "Latet (to Give), the song Liz had preformed for her sisters wedding. Original performance.

Latet
ernads: beauty (Bird of paradise)
This is one of my most beloved songs. It always makes me feel better. it's a song about friendship and love,and probebly what got me into this fandom from the first place


For Good

"I've heard it said,
That people come into our lives
For a reason
Bringing something we must learn.
And we are lead to those
Who help us most to grow if we let them.
And we help them in return.
Well, I don't know if I believe that's true
But I know I'm who I am today
Because I knew you..."

"...It well may be
That we will never meet again
In this lifetime.
So, let me say before we part:
So much of me
Is made of what I learned from you.
You'll be with me
Like a handprint on my heart.
And now whatever way our stories end
I know you'll have rewritten mine
By being my friend..."
ernads: (fatuige)
Shlomo Arzti - that's all we need


כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות -
אמור שכבר עמדנו במבחן.

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

Profile

ernads: Fenic (Default)
ernads

January 2017

S M T W T F S
1234 5 67
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 08:57 am
Powered by Dreamwidth Studios